Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 4

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 25-08-2014
   8h00: Họp bàn phương án công tác giảng dạy Học kỳ I 2014-2015
    Thành phần: T. Dương (VP), T. Sơn (P. ĐT), T. Duy (P. CSVC&KT), T. Tân (TT. ĐBCL& Khảo thí), T. Thôi (P. CTHSSV), T. Hùng (P. Thanh tra), Trưởng các Khoa, TTBM.
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 410 - K7/25 Quang Trung.
    ----------------------------------
    8h00: Khóa đào tạo về quản lư và Lănh đạo Điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Duy tân tổ chức.
    Thành phần: theo Giấy mời
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Khóa đào tạo về quản lư và Lănh đạo Điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Duy tân tổ chức.
    Thành phần: theo Giấy mời
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 26-08-2014
   8h00: Khóa đào tạo về quản lư và Lănh đạo Điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Duy tân tổ chức.
    Thành phần: theo Giấy mời
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp triển khai Kế hoạch Cuộc thi “Khởi nghiệp”
    Thành phần: T. Hội (P. KHTC), T. Hải (TT. XTVL), T. Sơn (ĐTN), T. Khoa, T. Tuyến (K. QTKD), T. Trung (TT. TS&TT), T. Dương (VP)
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------
    14h00: Khóa đào tạo về quản lư và Lănh đạo Điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Duy tân tổ chức.
    Thành phần: theo Giấy mời
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ tư
 27-08-2014
   8h00: Khóa đào tạo về quản lư và Lănh đạo Điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Duy tân tổ chức.
    Thành phần: theo Giấy mời
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Khóa đào tạo về quản lư và Lănh đạo Điều dưỡng do Hội Điều dưỡng Việt Nam và Trường Đại học Duy tân tổ chức.
    Thành phần: theo Giấy mời
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 28-08-2014
   8h00: Họp chuẩn bị nhập học sinh viên K20
    Thành phần: T. Bảo (BGH), T. Hội (P. KHTC), T. Sơn (VP), T. Thôi (P. CTHSSV), T. Tùng (TT. CSE), T. Sung (TT. CIT), T. Sơn, T. Ân (P. ĐT), T. Duy (P. CSVC&KT), T. Trung (TT. TS&TT), T. Huy (CSE) và Trưởng các Khoa có sinh viên
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung.
    
       14h00: Báo cáo tiến độ và demo dự án công nghệ 3D mô phỏng cơ thể người(Hệ Xương, Cơ).
    Thành phần: T.Chung, T.Ḥa, T.Hưng(trung tâm ĐT Trực tuyến&Bằng 2), Lănh đạo khoa Y, Khoa Dược, K. Điều dưỡng, các Thầy cô dạy môn giải phẫu.
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------
    14h00: Họp Ban tổ chức Hội chợ Triễn lăm CNTT
    Thành phần: T. Dương (VP), T. Đồng (TT. CEE), T. Huy (TT. CSE), T. Sỹ (TT. Robotica), C. Thanh Thảo (Nhóm dự án phim 3D), T. Sung (TT. CIT), T. Duy (P. CSVC&KT), C. Lănh (P. KH&CN).
    T. Trung (TT. TS&TT) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 29-08-2014
   8h00: Họp Hội đồng Quản trị
    Thành phần: Mời các thành viên HĐQT
    T. Chủ tịch HĐQT chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       13h00: Thi tốt nghiệp Liên thông
 Thứ bảy
 30-08-2014
   08h00: ''Giới thiệu chương tŕnh học bổng Sunflower Mission và cơ hội việc làm tại eSillicon'' cho sinh viên ĐTQT, CNTT, và Điện tử VT.
    Thành phần: SV và GV các khoa ĐTQT (CMU), CNTT, ĐTVT
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
     ----------------------------------
    08h00: Hội thảo Khoa học và Công nghệ
    Thành phần : Vụ Khoa học - Công nghệ và Môi trường; BGH; Trưởng, Phó các đơn vị; TTBM, TTCM và toàn thể Cán bộ nghiên cứu, Giảng viên, trợ giảng tham dự
    Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    
       13h00: Thi tốt nghiệp Liên thông
     ----------------------------------
    15h00: Họp BCH Đảng bộ.
    Thành phần: BCH Đảng bộ, UBKT, Bí thư các Chi bộ, VP Đảng ủy
    Đ/c Bí thư Đảng bộ chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 31-08-2014
           13h00: Thi tốt nghiệp Liên thông
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng