Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 5

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 31-08-2015
           14h00: Họp Lănh đạo K. QTKD
    Thành phần: Trưởng – Phó, TTBM, TTCM, Chủ tịch hội đồng Khoa học của K. QTKD
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại VP K. QTKD – 182 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ ba
 01-09-2015
           14h00: Họp xét Công nhận Tốt nghiệp hệ Từ xa
    Thành phần: theo Quyết định số 827/QĐ-ĐHDT ngày 6/3/2015
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ tư
 02-09-2015
    Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9         Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9
 Thứ năm
 03-09-2015
            14h00: Họp rà soát hồ sơ tổ chức thi Kết thúc học phần
    Thành phần: T. Tân, T. Bảo(TT. ĐBCL&KT), T. Thôi (P. CTHSSV), T. Ân (P. ĐT), T. Hùng (P. Thanh tra)
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 04-09-2015
            15h10: Nghiệm thu Đề tài Nghiên cứu Khoa học SV K. Điện – Điện tử
    Thành phần: theo Quyết định số 2342/QĐ-ĐHDT ngày 25/8/2015
    Tại P. 802 - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------------------------
    16h00: Tiếp đoàn Trường Đại Học Saga & Đại Học Kyushu (Nhật Bản)
    Thành phần: Thầy Quang, C. Hằng (BGH); C. Phương (K.Môi Trường), T.Phước (P.QHQT)
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 05-09-2015
    07h30: Hội nghị Khoa học lần thứ 2 về Điện, Điện tử Viễn Thông và Tự động hóa
    Thành phần: CB – GV K. Điện – Điện tử và Khách mời
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------------------------
    08h00: Seminar Khoa học: các Chủ đề báo cáo
    1. Các hướng nghiên cứu của nhóm Hóa tính toán – do Đào Duy
    Quang báo cáo
    2. Các kết quả nghiên cứu mới về hoạt tính chống oxi hóa của Nụ
    vối – do Ngô Thị Chinh báo cáo
    3. 3D Printed electronics – do Lê Hoàng Sinh báo cáo
    4. Hoạt tính chống oxi hóa của Thymyl methyl ether, thành phần tinh
    dầu chính trong lá xương sông, trên ḍng tế bào HepG2 – do Phí Thị Kim Chung báo cáo
    Thành phần: TT. CN Môi trường và GV K. Môi trường
    TS. Đào Duy Quang (Viện NC&PT CNC) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Chủ nhật
 06-09-2015
    08h00: Chương tŕnh chào mừng Tân sinh viên Khóa N21 – Cao đẳng thực hành
    Thành phần: Mời đại diện BGH, CB-GV K. CĐ thực hành
    Tại P. 301 – 21 Nguyễn Văn Linh
    
        14h00: Họp CDIO Academy 2016
    Thành phần: T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Thắng (P. QLNCKH SV), T. B́nh (K. Điện – Điện tử), T. Sỹ (TT. CEE), T. Sinh (Viện NC&PT CNC) và SV các nhóm
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng