Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 49

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 06-07-2015
   8h30: Họp Tổng kết Trung tâm Microsoft
    Thành phần:.toàn Trung tâm Microsoft
    T. Huy Đào chủ tŕ, tại P. 706 – K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    8h00: Họp Tổng kết công tác HSSV
    Thành phần:.BGH, Trưởng các đơn vị, TTBM, TTCM
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại P. 702 – K7/25 Quang Trung
    
        13h30: Phỏng vấn chương tŕnh tuyển chọn Đại sứ Sinh viên P2A
    Thành phần: T. Phước (P. QHQT), T. Chương, C. Quỳnh (K. CĐ nghề), T. Đức Anh (TT. Mic)
    Tại P. 706 – K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 07-07-2015
   8h30: Họp Khoa ĐTQT
    Thành phần: Lănh đạo và toàn bộ GV Khoa ĐTQT
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 – K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ tư
 08-07-2015
   8h30: Họp Hội đồng Giám sát chất lượng CVHT&HN
    Thành phần: C. Hằng (BGH) và theo Quyết định số 1506/QĐ-ĐHDT ngày 29/5/2015
    T. Cường (K. KHTN) chủ tŕ, tại P. 706 – K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ năm
 09-07-2015
   8h30: Họp Tổng kết anh văn không chuyên
    Thành phần: BGH, C. Nhật, C. Giang (K. Ngoại ngữ), C. Huệ (TT. Ngoại ngữ), T. Sơn (P.ĐT), T. Hùng (P.Thanh tra),T. Tuấn (TT. Học liệu), đại diện VP, P. CTHSSV, P. QLKH&CGCN. và toàn thể GV dạy tiếng Anh không chuyên.
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 – K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ sáu
 10-07-2015
           
 Thứ bảy
 11-07-2015
    7h00: Tập trung Thí sinh Thi Vẽ Mỹ thuật
    Thành phần:.Ban coi thi
    
        13h00: Thi tuyển sinh Liên thông
    Thành phần:.Ban coi thi
    
 Chủ nhật
 12-07-2015
    7h00: Thi Vẽ Mỹ thuật
    Thành phần:.Ban coi thi
    
        13h00: Thi tuyển sinh Liên thông
    Thành phần:.Ban coi thi
    
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng