Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 38

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 21-04-2014
   08h00: Họp Hội đồng Khoa học Trường
    Thành phần: Theo Quyết định số 906/QD-ĐHDT ngày 12/4/2014
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp Nhóm đề tài cấp Thành phố về CNGT
    Thành phần: Lănh đạo Khoa Du lịch, các thành viên Nhóm đề tài, các Tổ trưởng Bộ môn.
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại VP K. Du lịch – Cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ ba
 22-04-2014
           14h00: Họp Nhóm đề án Tiến sĩ Kế toán
    Thành phần: Theo Quyết định số 849/QD-ĐHDT ngày 4/4/2014
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại VP K. SĐH – Cơ sở 182 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ tư
 23-04-2014
           
 Thứ năm
 24-04-2014
   08h00: Họp Sơ kết công tác Kiểm tra Nội bộ
    Thành phần: T. Hùng (P. Thanh tra), T. Bảo (P. Khảo thí), T. Sơn (P. ĐT), T. Tuấn (TT. Học liệu).
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Tiếp đoàn đại biểu của Bộ Y tế.
    Thành phần: HĐQT, BGH, Đảng ủy và các đoàn thể, Trưởng các đơn vị, toàn thể CB – GV Khoa Y, K. Dược, K. Điều dưỡng.
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 25-04-2014
           
 Thứ bảy
 26-04-2014
           
 Chủ nhật
 27-04-2014
           
  Ghi chú :     Văn phòng sẽ cập nhật thường xuyên lịch nếu BGH có điều chỉnh. Đề nghị tất cả cán bộ, giảng viên, nhân viên thường xuyên theo dõi lịch.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng