Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 10

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 05-10-2015
   8h00: Họp Giao ban Trường tháng 10/2015
    Thành phần: BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM-TTCM, TPBM-TPCM, TT Bộ phận, TP Bộ phận và Giám đốc các trung tâm thuộc Viện NC&PT CNC, toàn thể các đơn vị sau: Viện NCKT&XH, P. QLKH&CGCN, P. QL NCKH SV và các chuyên viên có liên quan của các pḥng ban được cử đi
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------------------
    8:00 : Lớp văn hóa Việt Nam cho chương tŕnh Learning Express
    Thành phần: Sinh viên tham gia Dự án chương tŕnh Learning Express
    Tại P. 510 - K7/25 Quang Trung
    
       14:00: Khai mạc Chương tŕnh Learning Express
    Thành phần: Sinh viên tham gia Dự án chương tŕnh Learning Express
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 06-10-2015
    8h00 : Họp với Lănh đạo 5 Khoa
    Thành phần: BGH, T. Sơn (VP), T. Hội (P. KHTC), T. Sơn (P. ĐT), T. Thôi (P. CTHSSV), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Thắng (P. QL NCKH SV), T. Sơn (ĐTN), T. Tuyên (TT. VTM), Trưởng – Phó, TTBM các Khoa sau: K. KHTN, K. LLCT, K. CNTT, K. Ngoại ngữ, K. KHXH&NV
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ tư
 07-10-2015
   8h00: Họp rà soát công tác chuẩn bị Hội thi Tin học Khối CB, Công chức toàn quốc lần thứ III
    Thành phần: T. Dương (VP), T. Trung (TT. TS&TT), T. Hiền (TT. Thực hành), T. Vũ (K. CNTT), T. Sung (TT. CIT), T. Thôi (P. CTHSSV), T. Sơn (P. ĐT)
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------
    9h00: Họp BCH Công đoàn Trường
    Thành phần: Mời Thầy Hiệu trưởng dự, BCH Công đoàn Trường
    T. Sơn (Chủ tịch Công đoàn) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
        16h00: Họp Trưởng các đơn vị trong toàn Trường
    Thành phần: Mời BGH, Trưởng các đơn vị
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 08-10-2015
           
 Thứ sáu
 09-10-2015
            14h00 : Làm việc với Vụ KH&CN Bộ GD&ĐT
    Thành phần: BGH, T. Sơn (VP), T. Hội (P. KHTC), T. Sơn (P. ĐT), Trưởng – Phó các Pḥng sau: P. QLKH&CGCN, P. QL NCKH SV, P. CTHSSV, Viện NC KT&XH, Giám đốc – Phó Giám đốc Viện NC&PT CNC, Trưởng các Khoa
    T. Hiền (P. QLKH&CGCN) chuẩn bị báo cáo
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    13h30: Nghiệm thu Đề tài NCKH Sinh viên K. QTKD
    Thành phần: T. Tuân, C. Nhung, T. Dũng, C. Tiến, C. Hạnh, C. Trang (K. QTKD), theo Quyết định số 2765/QĐ-ĐHDT ngày 28/9/2015
    T. Tranh (K. QTKD) chủ tŕ, tại P. 301 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    15h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH GV K. Xây dựng
    Thành phần: Theo Quyết định số 2908/QĐ-ĐHDT ngày 6/10/2015
    T. Thắng(K. Kiến trúc) chủ tŕ, tại P. 803 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 10-10-2015
   8h00: Họp Ban tổ chức , Ban coi thi, Ban Thư kư Hội thi Tin học Khối CB, Công chức toàn quốc lần thứ III, năm 2015
    Thành phần: theo Quyết định của BCH TW Đoàn
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Chủ nhật
 11-10-2015
   7h00: Khai mạc Hội thi Tin học Khối CB, Công chức toàn quốc lần thứ III, năm 2015
    Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    
       
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng