Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 43/05/2016/LCTT-VP

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 23-05-2016
           15h00: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ
     Thành phần: các ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, T. Kinh (VP Đảng ủy)
    Đ/c Bí thư Đảng bộ chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------------------------------
    14h00: Thi tuyển dụng Trợ giảng K. Dược
    Thành phần: C. Thái Hằng, C. Xuyên, C. Hà Anh, C. Thuấn, T. Hải Anh (K. Dược)
     Thầy Minh (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 24-05-2016
   08h00: Họp Cụm thi đua khối các Trường Đại học Cao đẳng ngoài công lập
     Thành phần: T. Đức (VP), T. Trọng (TT. GDTC&QP)
    Tại 566 Núi Thành – TP Đà Nẵng
    --------------------------------------------------------------------
    08h00: Hội ư Tổ chuyên ngữ Khoa Ngoại ngữ
    Thành phần: Mời T. Toàn (BGH), T. Sơn (P. ĐT), Trưởng – Phó, TTBM và GV Tổ chuyên ngữ (không coi thi) của Khoa Ngoại ngữ
     Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------------------------------
    08h00: Họp chuẩn bị cho Sinh viên tham dự Cuộc thi Go Green In The City
    Thành phần: T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Huy (TT. CSE), T. Chung (TT. ĐTTX&Bằng 2), T. Sỹ (TT. CEE), T. Vũ (K. Môi trường)
     Thầy Bảo(BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ tư
 25-05-2016
    07h00: Họp Lănh đạo Khoa Cao đẳng Thực hành
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    09h15: Họp Lănh đạo Khoa Du lịch
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ năm
 26-05-2016
    07h30: Họp Lănh đạo Khoa ĐTQT
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp hệ chính quy năm 2016
    Thành phần: theo Quyết định số 1229/QĐ-ĐHDT ngày 31/12/2015
     Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    14h00: Nghiệm thu Đề tài GV K. QTKD
     Thành phần: theo Quyết định số 1216/QĐ-ĐHDT ngày 23/5/2016
     Thầy Toàn (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------------
    15h30: Thi chuyển ngạch GV K. KHTN
    Thành phần: theo thông báo của P. Tổ chức
     Thầy Quang (BGH) chủ tŕ, tại P. 801 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    15h30: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp hệ từ xa năm 2016
    Thành phần: theo Quyết định số 1030/QĐ-ĐHDT ngày 04/5/2016
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 27-05-2016
   08h00: Họp rà soát công tác GDQP
     Thành phần: T. Toàn (BGH), T. Sơn (P. ĐT), T. Trọng (TT. GDTC&QP)
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng họp K. SĐH – 254 (182 cũ) Nguyễn Văn Linh
    --------------------------------------------------------------------
    08h30: Giao lưu với đoàn sinh viên ĐH Burapha (Thái Lan)
    Thành phần: Ban P2A, Sinh viên các khoa ĐTQT, K. Du lịch, K. CĐTH, K. Môi Trường,K. KHXHNV được điều động.
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------------------------------
    08h00: Thi tuyển dụng trợ giảng K. Ngoại ngữ
    Thành phần: C. Nhật, T. Thông (K. Ngoại ngữ), C. Huệ (TT. Ngoại ngữ).
    T. Phú (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------------------------------
    09h00: Thi tuyển dụng trợ giảng K. CNTT
    Thành phần: T. Vũ, T. Nhật (K. CNTT), T. Mận (K. ĐTQT)
    T. Phú (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
        14h00: Thi chuyển ngạch GV K. KHXH&NV
    Thành phần: theo thông báo P. Tổ chức
    Thầy Phú (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 28-05-2016
    07h30: Khai giảng Lớp hướng dẫn t́m ư tưởng Kinh doanh
    Thành phần: Ông Nguyễn Phước – Phó trưởng đại diện VP miền Trung – Tây Nguyên (Báo Diễn đàn Doanh nghiệp), P. QL NCKH SV và 100 Sinh viên
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
        14h00: Lớp hướng dẫn t́m ư tưởng Kinh doanh
    Thành phần: Ông Nguyễn Phước – Phó trưởng đại diện VP miền Trung – Tây Nguyên (Báo Diễn đàn Doanh nghiệp), P. QL NCKH SV và 100 Sinh viên
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 29-05-2016
    07h30: Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ ngành Xây dựng Khóa 10
    Thành phần: Hội đồng bảo vệ và học viên
    Tại P. 706 và P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Lớp hướng dẫn t́m ư tưởng Kinh doanh
    Thành phần: Ông Nguyễn Phước – Phó trưởng đại diện VP miền Trung – Tây Nguyên (Báo Diễn đàn Doanh nghiệp), P. QL NCKH SV và 100 Sinh viên
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản: Văn phòng Trường Đại học Duy Tân - Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn - Website:http://duytan.edu.vn