Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 40

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 04-05-2015
   8h00: Họp Giao ban Trường
    Thành phần: BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM-TTCM, TPBM-TPCM, TT Bộ phận, TP Bộ phận và Giám đốc các trung tâm thuộc Viện NC&PT CNC
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp theo thông báo của Ban Giám hiệu trong cuộc họp giao ban sáng ngày 04/5/2015.
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung.
    .............................................
    16h00: Họp khối Y – Dược – Điều dưỡng
    Thành phần: toàn thể CB – GV – TG, Cán bộ Quản lư của 3 khối trên
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 05-05-2015
   08h00: Tiếp và làm việc với Bà Phó Hiệu trưởng Đại học Y Pittsburgh
    Thành phần: BGH, Lănh đạo Khối Y – Dược
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
     ..............................................
    8h00: Họp Ban Tổ chức Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.
    Thành phần: Ban thường vụ Đảng uỷ, Văn phòng Đảng - Đoàn thệ̉, T. Sơn, T. Dương (VP), C. Nguyệt (K. LLCT), C. Xinh (P. T.chức), T. Đông (TT. ĐTTT& B2), T. Tuệ (P. Đào tạo), T. Nhàn (K. SĐH), T. Hiền (P. KHCN), T. Tuyên (TT. VTM), T. Thức (K. QTKD).
    Tại phòng 706 - K7/25 Quang Trung.
       
 Thứ tư
 06-05-2015
            14h00: Gặp đại diện Kaplan
    Thành phần: C. Dung ( Tổ Tư vấn Du học), T. Giang, C. Quỳnh, T. Chương( K. CĐ nghề)
    Tại P.706 - K7/25 Quang Trung
 Thứ năm
 07-05-2015
   08h00: Họp Hội đồng chức danh
    Thành phần: T. Toàn, T. Quang, T. Minh (BGH), T. Hiền (P. KH&CN) và các Thầy trong Hội đồng chức danh Giáo sư(có Giấy mời)
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
        13h30: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 -2020 (Phiên trù bị).
    Thành phần: Toàn thể Đảng viên.
    Tại phòng 713 - K7/25 Quang Trung.
 Thứ sáu
 08-05-2015
    7h30: Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 (Phiên chính thức).
    Thành phần: - Khách mời: Ban thường vụ Quận uỷ Hải châu, Hội đồng Quản trị, Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị.
    - Toàn thể Đảng viên và đối tượng Đảng.
    Tại phòng 713 - K7/25 Quang Trung.
       
 Thứ bảy
 09-05-2015
           
 Chủ nhật
 10-05-2015
           
  Ghi chú :     Trong quá tŕnh thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương tŕnh Quản lư công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng