Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 47/06/2016/LCTT-VP

Lịch tuần thứ 48

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 20-06-2016
   08h00: Tiếp và làm việc với Hiệu trưởng Trường Troy (Dr. Earl Ingram)
    Thành phần: T. Bảo (BGH), T. Minh (K. Du lịch) và (P. QHQT)
     Tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    08h00: Tiếp và làm việc với Đại học Koblenz - Landau , Đức
    Thành phần: T. Phú (BGH), C. Nga (P. QHQT), C. Dung (TT. TS&TT), T. Như (K. SĐH)
     Tại VP K. Du lịch – 254 (182 cũ) Nguyễn Văn Linh
    ------------------------------------------------------
    08h00: Làm việc với Trưởng các đơn vị
    Thành phần: BGH và Trưởng các đơn vị trong toàn Trường
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------
    09h00: Tổng kết Tạp chí Khoa học và Công nghệ
    Thành phần: BGH và Trưởng các đơn vị trong toàn Trường, TTBM Văn báo chí (K. KHXH&NV), Trưởng – Phó 2 đơn vị sau: Viện NC KT-XH và Viện NC&PT CNC, Đại diện Lănh đạo P. QLKH&CGCN, VP Tạp chí KH&CN
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ ba
 21-06-2016
    08h00: Tổng kết Khối XHNV: Khoa KHXH&NV, K. Ngoại ngữ, K. Lư luận Chính trị
    Thành phần: T. Hải, T. Quang, T. Toàn, C. Hằng, T. Phú (BGH), T. Sơn (VP Trường), T. Dương (VP HĐQT), T. Sơn (P. ĐT), T. Hội (P. KHTC), T. Hiền (P. QLKH&CGCN), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Thôi (P. CTSV), T. Tiền (TT. Khởi nghiệp), T. Hải (TT. HTDN&XTVL), C. Xinh (Ban thi đua), T. Trung (TT. TS&TT), T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Cường (K. KHTN), T. Thắng (Viện NC KT-XH) và toàn thể CB – GV 3 Khoa trên (trừ GV có giờ dạy)
    T. Thu (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
        14h00: Họp P. QLKH&CGCN và Trung tâm Khởi nghiệp.
    Thành phần: T. Hải, T. Phú (BGH), T. Sơn (VP Trường), T. Dương (VP HĐQT), T. Hội (P. KHTC), T. Thắng, T. Hùng (Viện NC KT-XH), T. Trung (TT. TS&TT) và toàn thể 2 Pḥng trên.
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ tư
 22-06-2016
   08h00: Tổng kết Khối Đào tạo Quốc tế: Khoa Đào tạo Quốc tế và Khoa Du lịch
    Thành phần: T. Hải, T. Quang, T. Toàn, T. Phú (BGH), T. Sơn (VP Trường), T. Dương (VP HĐQT), T. Sơn (P. ĐT), T. Hội (P. KHTC), T. Hiền (P. QLKH&CGCN), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Thôi (P. CTSV), T. Tiền (TT. Khởi nghiệp), T. Hải (TT. HTDN&XTVL), C. Xinh (Ban thi đua), T. Trung (TT. TS&TT), T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Cường (K. KHTN), T. Thắng (Viện NC KT-XH) và toàn thể CB – GV 2 Khoa trên (trừ GV có giờ dạy), tất cả giảng viên đă tham gia tập huấn chương tŕnh CMU, CSU, PSU
    Cô Hằng (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------
    08h00: Thẩm định chương tŕnh đào tạo ngành Quan hệ Quốc tế
     Thành phần: theo Quyết định
     Tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Thi tuyển trợ giảng Khoa Dược
     Thành phần: C. Hằng, C. Thuấn, C. Xuyên, C. Thu, T. Thành (K. Dược)
     T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 23-06-2016
   08h00: Tổng kết Khoa Y – Dược – Điều dưỡng
    Thành phần: T. Hải, T. Quang, T. Toàn, T. Phú (BGH), T. Sơn (VP Trường), T. Dương (VP HĐQT), T. Sơn (P. ĐT), T. Hội (P. KHTC), T. Hiền (P. QLKH&CGCN), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Thôi (P. CTSV), T. Tiền (TT. Khởi nghiệp), T. Hải (TT. HTDN&XTVL), C. Xinh (Ban thi đua), T. Trung (TT. TS&TT), T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Cường (K. KHTN), T. Thắng (Viện NC KT-XH) và toàn thể CB – GV 3 Khoa trên (trừ GV có giờ dạy)
    Thầy Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Tổng kết Khoa Y – Dược – Điều dưỡng
    Thành phần: T. Hải, T. Quang, T. Toàn, T. Phú (BGH), T. Sơn (VP Trường), T. Dương (VP HĐQT), T. Sơn (P. ĐT), T. Hội (P. KHTC), T. Hiền (P. QLKH&CGCN), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Thôi (P. CTSV), T. Tiền (TT. Khởi nghiệp), T. Hải (TT. HTDN&XTVL), C. Xinh (Ban thi đua), T. Trung (TT. TS&TT), T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Cường (K. KHTN), T. Thắng (Viện NC KT-XH) và toàn thể CB – GV 3 Khoa trên (trừ GV có giờ dạy)
    Thầy Minh (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------------------------
    14h00: Thẩm định chương tŕnh đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
     Thành phần: theo Quyết định
     Tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 24-06-2016
   07h30: T. Phú (BGH) họp với Ủy ban Nhân dân TP Đà Nẵng
    Tại 24 Trần Phú
    -----------------------------------------------------------
    08h00: Báo cáo chuyên đề Nghiên cứu dịch tễ học Ung thư dạ dày Đại trực tràng và thiết lập cơ sở dữ liệu tử vong qua nghiên cứu Sức khỏe cộng đồng ở các Nước đang phát triển
    Thành phần: Mời các Bệnh viện trên địa bàn Thành phố, CB giảng dạy và Sinh viên Khối Khoa học Sức khỏe và Sinh học phân tử
    Người tŕnh bày:PGS.TS Lê Trần Ngoan, Viện Đào tạo Y học dự pḥng và Y tế công cộng - Đại học Y Hà Nội.
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------
    07h30: Nghiệm thu Đề cương tín chỉ cho Gv K. Môi trường & Công nghệ hóa
     Thành phần: theo Quyết định số 1572/QĐ-ĐHDT ngày 23/6/2016
     Thầy Tân(TT. ĐBCL&KT) chủ tŕ, tại pḥng 301 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------
    08h00: Nghiệm thu Đề tài của GV K. KHTN
     Thành phần: theo Quyết định số 1532/QĐ-ĐHDT ngày 21/6/2016
     Thầy Quang(BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------
    09h00: Nghiệm thu Đề tài của CB Viện NC&PT CNC
     Thành phần: theo Quyết định số 1573/QĐ-ĐHDT ngày 23/6/2016
     Thầy Quang(BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Tài nguyên Cây thuốc Dân tộc Cổ truyền khu vực miền Trung và Tây Nguyên
     Thành phần: Đại biểu khách mời, BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM-TTCM, TPBM-TPCM, TT Bộ phận, TP Bộ phận và Giám đốc các trung tâm thuộc Viện NC&PT CNC, toàn thể các đơn vị sau: Viện NCKT&XH, P. QLKH&CGCN, TT. Sinh học Phân tử, cán bộ giảng viên khối ngành khoa học sức khỏe và 200 SV Khoa Dược và K. Điều dưỡng (các Khoa triệu tập)
     Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 25-06-2016
   08h00: Họp Hội đồng Tư vấn Trường Đại học Duy Tân thường niên
    Thành phần: Mời Ban Giám hiệu, các thành viên Hội đồng Tư vấn, Lănh đạo các đơn vị sau: VP Trường, VP HĐQT, Viện NC&PT CNC, Viện NC KT-XH, Trưởng các Khoa, T. Sơn (P. ĐT), T. Tân (TT. ĐBCL&KT), T. Hiền (P. QLKH&CGCN), T. Tiền (TT. Khởi nghiệp), T. Hải (TT. HTDN&XTVL)
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ---------------------------------------------------------------------
    09h00: Tập trung thí sinh thi Cao học
    Thành phần: T. Hải (BGH), T. Như (K. SĐH)
    Tại pḥng 208 – 209 Phan Thanh
    
        14h00: Báo cáo về t́nh h́nh kinh tế Việt Nam
    Thành phần: BGH, Lănh đạo các đơn vị, giảng viên khối ngành kinh tế, toàn thể Viện nghiên cứu Kinh tế Xă hội
    Người tŕnh bày:PGS.TS Trân Đ́nh Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam.
     Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------
    13h00: Thi tuyển sinh Cao học
    ------------------------------------------------------------------------
    13h00: Thẩm định chương tŕnh đào tạo ngành Tài chính Ngân hàng
    Thành phần: theo Quyết định số 1588/QĐ-ĐHDT ngày 24/6/2016
     Tại pḥng 201 – 254 (182) Nguyễn Văn Linh
    
 Chủ nhật
 26-06-2016
    07h00: Thi tuyển sinh Cao học         13h00: Thi tuyển sinh Cao học
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản: Văn phòng Trường Đại học Duy Tân - Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn - Website:http://duytan.edu.vn