Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 52/07/2016/LCTT-VP

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 25-07-2016
           
 Thứ ba
 26-07-2016
           
 Thứ tư
 27-07-2016
           
 Thứ năm
 28-07-2016
   
    08h00: Họp chuẩn bị Nhập học Liên thông và Tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2016
    Thành phần: Mời T. Bảo (BGH), T. Sơn (VP), T. Sơn (P. ĐT), T. Hội (P. KHTC), T. Duy (P. CSVC&KT), T. Sung (TT. CIT), T. Huy (TT. CSE), T. Trung (TT. TS&TT), T. Tuyên (ĐTN), đại diện Lănh đạo P. CTSV, Trưởng các Khoa có Sinh viên
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ sáu
 29-07-2016
           
 Thứ bảy
 30-07-2016
           
 Chủ nhật
 31-07-2016
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản: Văn phòng Trường Đại học Duy Tân - Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn - Website:http://duytan.edu.vn