Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 5

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 01-09-2014
            14h00: Tập huấn cho GV tham dự Hội giảng GV dạy nghề cấp thành phố
    Thành phần: Theo Quyết định số 2430/ QD-ĐHDT
    Tại pḥng 504 - 21 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ ba
 02-09-2014
    Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9         Nghỉ Lễ Quốc khánh 2-9
 Thứ tư
 03-09-2014
   07h00: Nhập học NV1 K20
    Thành phần: các đơn vị có liên quan
    ----------------------------------
    08h00: Họp công tác ĐBCL và ISO
    Thành phần: Lănh đạo TT. ĐBCL& Khảo thí
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 513 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Kiểm tra công tác quản lư, sử dụng con dấu
    Thành phần: T. Sơn, C. Vy, C. Quyên (VP), đại diện P. KHTC
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 04-09-2014
   08h00: Hội ư BTV Công đoàn Trường
    Thành phần: BTV Công Đoàn Trường
    Tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ sáu
 05-09-2014
           14h00: Thi chuyển ngạch GV Khoa Ngoại ngữ
    Thành phần: theo thông báo của P. Tổ chức
    T. Phú (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 06-09-2014
           
 Chủ nhật
 07-09-2014
           17h00: Tổ chức Trung thu và tuyên dương Khen thưởng con của CB – GV cơ hữu đạt thành tích cao trong năm học 2013-2014
    Thành phần: mời tất cả CB-GV-NV toàn Trường tham dự
    Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    
  Ghi chú :     Trong quá tŕnh thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương tŕnh Quản lư công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng