Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 12

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 20-10-2014
   08h00: Họp Viện NC&PT CNC
    Thành phần: Chủ tịch Hội đồng Khoa học các Khoa, Trưởng các đơn vị sau: P. ĐT, P. TC, P. KHTC, C. Linh (P. KHTC) và toàn thể P. QLKH&CN và Viện NC&PT CNC
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp với Cán bộ Đoàn
    Thành phần: ĐTN triệu tập
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 21-10-2014
   08h00: Họp Hội đông Quan hệ Doanh nghiệp
    Thành phần: T. Phú (BGH), T. Hải (TT. XTVL), T. Sơn (Chủ tịch Công đoàn), T. Sơn (ĐTN), Theo Quyết định số 1304/QĐ-ĐHDT ngày 20/5/2014 và CB – GV phụ trách công tác Quan hệ Doanh nghiệp của các Khoa
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Thi chuyển ngạch GV Khoa Du lịch
    Thành phần: theo thông báo P. Tổ chức
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ tư
 22-10-2014
   08h00: Họp với Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng về mở ngành đào tạo Khoa KHXH&NV
    Thành phần: T. Thu, T. Phú (BGH), T. Hiệp, C. Thủy (K. KHXH&NV), T. Dương (VP)
    T. Hiệp Khoa KHXH&NV chuẩn bị nội dung
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       13h30: Lễ kư kết hợp tác với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam với Tọa đàm “ Đào tạo nhân lực ngành Kế toán Kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập: Thực trạng và Giải pháp”
    Thành phần: đại diện BGH, Hội đồng QHDN, TT. XTVL, Lănh đạo và toàn thể GV Khoa Kế toán, Lănh đạo các đơn vị sau: K. SĐH, K. QTKD, K. Du lịch, K. CĐ nghề, đại diện VA CPA, một số Công ty Kiểm toán và Trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP ĐN
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------
    17h00: Đoàn trường làm việc với Ban Chấp hành LCĐ khoa QTKD
    Nội dung: kiện toàn lại Ban Chấp hành Đoàn khoa
    Thành phần: Ban Chấp hành Đoàn khoa QTKD, Mời đại diện Lănh đạo Khoa, Ban Thường vụ Đoàn trường
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 23-10-2014
   8h00: Nghiệm thu GTNB cho GV Khoa Kế toán
    Thành phần: Theo Quyết định số 3178/QD-ĐHDT ngày 20/10/2014
    Thầy Toàn (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 801 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------
    08h30: Seminar: Một số nghiên cứu mới trong lĩnh vực bê tông tươi
    Thành phần: Lănh đạo Sở Xây dựng, Sở Giao thông TP ĐN, các GV, các Kỹ sư, nhà nghiên cứu, học viên Cao học ngành Công tŕnh, các DN Xây dựng, Sản xuất vật liệu bê tông
    Người báo cáo: TS. Ngô Tiến Tùng – ĐH Cergy Pontoise (Cộng ḥa Pháp) và TS. Nguyễn Thế Dương
    K. Xây dựng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       15h30: Đoàn trường làm việc với Ban Chấp hành LCĐ khoa KHXH&NV
    Nội dung: kiện toàn lại Ban Chấp hành Đoàn khoa
    Thành phần: Ban Chấp hành Đoàn khoa KHXH&NV, Mời đại diện Lănh đạo Khoa, Ban Thường vụ Đoàn trường
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------
    17h00: Đoàn trường làm việc với Ban Chấp hành LCĐ khoa Kế toán
    Nội dung: kiện toàn lại Ban Chấp hành Đoàn khoa
    Thành phần: Ban Chấp hành Đoàn khoa Kế toán, Mời đại diện Lănh đạo Khoa, Ban Thường vụ Đoàn trường
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 24-10-2014
   08h00: Họp Trung tâm Robotica
    Thành phần: T. Bảo (BGH) và toàn thể Trung tâm Robotica
    T. Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ bảy
 25-10-2014
           13h00: Thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014
    Tại 182 Nguyễn Văn Linh
    -------------------------------------------------------------
    17h00: Đoàn trường làm việc với Ban Chấp hành LCĐ khoa Du lịch
    Nội dung: kiện toàn lại Ban Chấp hành Đoàn khoa
    Thành phần: Ban Chấp hành Đoàn khoa Du lịch, Mời đại diện Lănh đạo Khoa, Ban Thường vụ Đoàn trường
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 26-10-2014
   07h00: Thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014
    Tại 182 Nguyễn Văn Linh
    
       13h00: Thi tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2014
    Tại 182 Nguyễn Văn Linh
    
  Ghi chú :     Trong quá tŕnh thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương tŕnh Quản lư công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng