Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 31

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 02-03-2015
   8h00: Họp công bố Đề án Tuyển sinh 2015
    Thành phần: BGH, Trưởng các đơn vị, TTBM-TTCM, Trưởng các Đoàn Tuyển sinh
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH GV K. KHTN
    Thành phần: Theo Quyết định số
    588/QĐ-ĐHDT ngày 6/2/2015
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 710B - K7/25 Quang Trung
    --------------------------------------------
    13h30: Họp Đoàn tuyển sinh Quảng Nam
    TP: T. Sơn, T. Hữu (VP); T. Tân, T. Trung (P ĐBCL & KT); T. Đông (VB2), T. Giang (K. CĐ nghề), T. Đức (PTC)
    Thầy Thắng - TT NCKTXH: Chủ trì.
    Tại phòng 706 - Cơ sở K7/25 Quang Trung.
    --------------------------------------------------------------
    17h15: Họp Ban Chấp hành Đoàn trường
    Thành phần: BCH Đoàn trường, bí thư các LCĐ khoa và bí thư các Chi đoàn
    Tại pḥng 510 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 03-03-2015
   9h00: seminar: ''Các vật liệu áp điện dùng cho y tế và chụp ảnh dưới nước: Thực trạng và các thành tựu mới''
    Thành phần: Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao; giảng viên bộ môn Lư, Hóa Khoa KHTN và những ai quan tâm đến tham dự
    TS. Phạm Thị Mai - Trưởng Pḥng thí nghiệm Vật liệu Nanocomposite & Đa chức năng của Thales Research & Technology ( Pháp ) báo cáo
    T. Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Thi tuyển trợ giảng Khoa Môi trường
    Thành phần: Trưởng – Phó, TBM (K. Môi trường), T. Cường, C. Hà (K. KHTN), C. Xinh (P. Tổ chức)
    C. Xinh(P. Tổ chức) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------
    14h00: Họp công tác ĐBCL&KT
    Thành phần: T. Hải, T. Phú (BGH), T. Tân, T. Bảo, T. Trung (TT. ĐBCL&KT), C. Xinh (P. Tổ chức), T. Sơn (P. ĐT), P. KH&CN
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ tư
 04-03-2015
   09h00: Làm việc với Đại học Thủ Dầu Một B́nh Dương
    Thành phần: T. Dương (VP), T. Hiền (P. KH&CN)
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ năm
 05-03-2015
   08h00: Họp Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Sinh viên
    Thành phần: Theo Quyết định số 790/QĐ-ĐHDT ngày 02/3/2015
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp Lănh đạo Khối Kinh tế
    Thành phần: T. Lê (TT. NCKT&XH), T. Hải (K. Kế toán),
    T. Khoa (K. QTKD)
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    ------------------------------------------------------------
    14h00: Nghiệm thu ĐCTC cho GV K. Môi trường
    Thành phần: Theo Quyết định số 776/QĐ-ĐHDT ngày 28/2/2015
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 503 – 182 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ sáu
 06-03-2015
   08h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH GV K. ĐTQT
    Thành phần: Theo Quyết định số 801/QĐ-ĐHDT ngày 03/3/2015
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 801 - K7/25 Quang Trung
     ------------------------------------------------------------
    08h00: Tập huấn công tác tuyển sinh
    Thành phần: Đoàn B́nh Định, Quăng Ngăi, Gia Lai, Kon Tum, Nha Trang, Phú Yên, Lâm Đồng, Huế, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Thái B́nh, Giáo vụ của các Khoa
    T. Trung (TT. TS&TT) chủ tŕ, tại pḥng 214 – 209 Phan Thanh
    
       14h00: seminar: Chủ đề: Wireless, 3G-4G, RFID and commercial application and future trends of those technologies
    Thành phần: GV, SV Khoa Điện - Điện tử, TT. CEE, TT. Robotica, TT. CNTT-TT(Viện NC&PT CNC) và những ai quan tâm
    Người tŕnh bày: GS. Tomohiko Tanaguchi
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
     ------------------------------------------------------------
    14h00: Họp Đoàn tuyển sinh Đà Nẵng
    Thành phần: T. Trung (TT. TS&TT), T. Mận (K. ĐTQT), T. Vũ (K. CNTT), T. Thọ (K. Điện – Điện tử), T. Trung (K. Môi trường), T. Tuyến (K, QTKD), C. Mỹ Linh (K. Du lịch), T. Kính (K. Dược), C. Trang (K. CĐ nghề)
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 07-03-2015
   07h30: Họp nhóm Photo Exhibition ''GoSeeDo Da Nang''
    Thành phần: Cô Barbara, Trung tâm xúc tiến Du lịch Đà Nẵng và các thành viên nhóm dự án ''GoSeeDo Da Nang''
    T. Minh(K. Du lịch) chủ tŕ, tại pḥng 706 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------
    08h00: Tổ chức Kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3
    Thành phần: Mời đại diện HĐQT, Đảng ủy, BGH, Ban thi đua, Trưởng hoặc Phó các đơn vị
     - Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch các Công Đoàn bộ phận, Tổ trưởng hoặc Tổ Phó các Tổ Công Đoàn
     - Nữ CB – GV – NV toàn Trường
    BCH Công Đoàn Trường chủ tŕ, tại pḥng 510 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp Đảng ủy
    Thành phần: tất cả Đảng ủy viên và Bí thư các Chi bộ
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 08-03-2015
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng