Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 43

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 25-05-2015
    9h00: Họp Khoa Xây dựng
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P.702 - K7/25 Quang Trung
       14h00: Nghiệm thu đề tài NCKH SV K. CNTT
    Thành phần: Theo Quyết định số 1159/QĐ-ĐHDT ngày 22/5/2015
    Tại pḥng 305 - K7/25 Quang Trung
    ---------------------------------------------------------------
    14h00: Họp Hội đồng Tốt nghiệp Khoa CĐ nghề
    Thành phần: Theo Quyết định số 1175/QĐ-ĐHDT ngày 13/4/2015
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại K. SĐH – 182 Nguyễn Văn Linh
    -------------------------------------------
    14h00: Họp nhóm làm phim và CIT
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P.702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------
    15h00: Họp phát triển phần mềm của TT. CSE
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P.702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 26-05-2015
    8h00: Họp với Khoa Kiến trúc
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
       15h00: Họp Khoa QTKD
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại VP K. QTKD – 182 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ tư
 27-05-2015
   9h00: Tiếp đoàn CB, GV và SV ĐH Vinh
    Thành phần: Lănh đạo, TTBM K. QTKD, T. Hùng (P. Thanh tra), T. Trung (TT. TS&TT)
    T. Phú (BGH) chủ tŕ, tại P.702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp ABET
    Thành phần: T. Tân, C. B́nh (TT. ĐBCL&KT), Trưởng – Phó, TTBM và GV K. CNTT
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 28-05-2015
   09h00: Lễ kết nạp Đảng viên mới chi bộ Văn pḥng
    Tại P. 612 - K7/25 Quang Trung
    
        14h00: Tiếp đoàn Trường ĐH UCAM Tây Ban Nha
    Thành phần: Pḥng QHQT, tổ Du học (TT. TS&TT)
    Tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------------
    14h00: Họp ABET
    Thành phần: T. Tân, C. B́nh (TT. ĐBCL&KT), Trưởng – Phó, TTBM và GV khối CMU K. ĐTQT
    T. Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 29-05-2015
   8h00: Nghiệm thu đề tài NCKH GV K. KHXH&NV
    Thành phần: Theo Quyết định số 1466/QĐ-ĐHDT ngày 23/5/2015
    T. Thu (BGH) chủ tŕ, tại P.612 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Seminar: Thiết kế Công tŕnh XD: Một số kinh nghiệm chia sẻ với Sinh viên
    Thành phần: GV, SV K. Xây dựng, đặc biệt SV năm cuối
    Th.S Hồ Trọng Hiền, GĐ Cty TV&GS XD RFR Việt Nam báo cáo.
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 30-05-2015
   8h00: Hội thảo: Giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và toàn cầu hóa
    Thành phần: Theo Giấy mời
    Tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------------
    08h00: Nghiệm thu đề tài NCKH SV K. Điện – Điện tử
    Thành phần: Theo Quyết định số 1458/QĐ-ĐHDT ngày 22/5/2015
    Tại pḥng 504 – Khu nhà D, 3.5ha Ḥa Khánh Nam
    
    
       14h00: Đối thoại sinh viên K20 Khoa KHXH&NV
    Thành phần: toàn thể GV, SV K20 và các pḥng ban có liên quan
    T. Thu (BGH) chủ tŕ, tại Hội trường 713 – K7/25 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 31-05-2015
           
  Ghi chú :     Trong quá tŕnh thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương tŕnh Quản lư công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng