Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 8

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 22-09-2014
   8h00: Họp thảo luận Đề án Tuyển sinh 2015
    Thành phần: BGH, T. Sơn (VP), T. Sơn (P. ĐT), T. Trí (TT. ĐTTT&Bằng 2), T. Trung (TT. TS), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Thôi (P. CTHSSV), Trưởng các đơn vị đào tạo
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ ba
 23-09-2014
           
 Thứ tư
 24-09-2014
   8h00: Hội thảo Microsoft Azure Developer Camp & Xamarin Khu vực miền Trung – Tây Nguyên
    Thành phần: Sinh viên trường Đại học Duy Tân và sinh viên các trường đại học và cao đẳng Khu vực miền Trung – Tây Nguyên ( theo đăng kư)
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------
    8h00: Hội thảo Sát hạch Kỹ sư CNTT
    Thành phần: Sinh viên ngành CNTT trường Đại học Duy Tân ( Khoa Công nghệ Thông tin và Khoa Đào tạo Quốc tế triệu tập)
    Tại pḥng 510 - K7/25 Quang Trung
    
       13h30: Hội thảo Microsoft Azure Developer Camp & Xamarin Khu vực miền Trung – Tây Nguyên
    Thành phần: Sinh viên trường Đại học Duy Tân và sinh viên các trường đại học và cao đẳng Khu vực miền Trung – Tây Nguyên ( theo đăng kư)
    Tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 25-09-2014
   8h00: Họp Hội đồng Khoa học Trường mở rộng
    Thành phần: BGH, các GS, PGS, TS của toàn Trường,các Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Trưởng Khoa của các Khoa và theo Quyết định số 906/QD-ĐHDT ngày 12/4/2014
    Thầy Cơ và Thầy Quang (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ sáu
 26-09-2014
           
 Thứ bảy
 27-09-2014
           
 Chủ nhật
 28-09-2014
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng