Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 52

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 27-07-2015
           
 Thứ ba
 28-07-2015
   8h00: Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh.
    TP: Theo thông báo của TT Tuyển sinh & TT, tại Pḥng 214 - Cơ sở 209 Phan Thanh.
        14h00: Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh.
    TP: Theo thông báo của TT Tuyển sinh & TT, tại Pḥng 214 - Cơ sở 209 Phan Thanh.
    ................................................
    14h00: Họp chuẩn bị nội dung để báo cáo với đoàn khảo sát, hướng dẫn Hội thị Sáng tạo KHKT Đà Nẵng năm 2015.
    Thành phần: Đại diện Lãnh đạo Viện Nghiện cứu & Phát triển CNC; Viên Nghiên cứu KTXH, Đại diện Lãnh đạo các khoa: Xây dựng; Kiến trúc;CNTT; Mội trường, Y - Dược; Điện - Điện tử và Đại diên của Trung tâm CEE, Trung tâm CSE, T. Tân - Trung tâm ĐBCL & KT, T. Bình - K. Xây dựng. Các tác giả của sản phẩm khoa học ở (TT CSE; TT CEE; K. Điện - Điện tử, Xây dựng, CNTT, Môi trường, Khối Y - Dược), Các tác giả sản phẩm đã đạt giải trong 2 hội nghị Nghiên cứu khoa học của GV & SV năm 2014.
    T. Quang - Phó Hiệu trưởng chủ trì, tại Phòng 702 - K7/25 Quang Trung.
    
 Thứ tư
 29-07-2015
   8h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2015.
    Thành phần: Theo Quyết định 357/QĐ-ĐHDT ngày 21/01/2015.
    Thầy Hiệu trưởng chủ trì.
    Tại Phòng 702 –K7/25 Quang Trung.
    ………………………………………………..
    10h00: Họp đón sinh viên liên thông.
    Thành phần: T. Sơn (VP), T. Sơn (P. ĐT), T. Thôi (P.CTHSSV), T. Hội (P. KHTC), T. Sung (TT. CIT), T. Duy (P. CSVC & KT), T. Huy (TT. CSE), T. Trung (TT. Tuyển sinh) và Trưởng các khoa: QTKD; Kế toán, Du lịch, CNTT, ĐTQT, Xây dựng, Điều dưỡng, Dược.
    Thầy Hải – Phó Hiệu trưởng chủ trì, tại Phòng 702 –K7/25 Quang Trung.
    ................................................
    9h00: Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh.
    TP: Theo thông báo của TT Tuyển sinh & TT, tại Pḥng 214 - Cơ sở 209 Phan Thanh.
    
       14h00: Hướng dẫn lập hồ sơ tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật
    Thành phần:T. Quang, T. Minh (BGH), T. Sơn (VP), T. Huy (TT. CSE), T. Thắng (K. Kiến trúc), C. Phương (K. MT), T. Dương, T. Bình (K. Xây dựng), T. B́nh, T. Thọ (K. Điện – Điện tử), T. Đồng, T. Sỹ (TT. CEE), T. Ngọc Hiếu (Viện NC&PT CNC), Trưởng – Phó P. QLKH&CGCN, T. Tân (Trung tâm ĐBCL & KT).
    Tại P. 702 – K7/25 Quang Trung
    ------
    14h00: Tập huấn công tác tư vấn tuyển sinh.
    TP: Theo thông báo của TT Tuyển sinh & TT, tại Pḥng 214 - Cơ sở 209 Phan Thanh.
 Thứ năm
 30-07-2015
    8h00: Họp triển khai xây dựng chuẩn đầu ra.
    Thành phần: Mời T. Bảo (PHT) dự, Trưởng các đơn vị đào tạo và T. Tân (TT. ĐBCL & KT).
    Thầy Hải – Phó Hiệu trưởng chủ trì, tại Pḥng 702 - K7/25 Quang Trung.
    
       
 Thứ sáu
 31-07-2015
    8h00: Họp xét thi Tốt nghiệp Liên thông tháng 8/2015.
    Thành phần: T. Sơn (VP), T. Sơn (P. ĐT), T. Hội (P. KHTC), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Trọng (TT. GDQP), T. Phòng (K. LLCT) và Trưởng các khoa có sinh viên.
    Thầy Hải – Phó Hiệu trưởng chủ trì.
    Tại Phòng 702 –K7/25 Quang Trung.
    ................................................
    8h00: Thi chuyển ngạch giảng viên Khoa ĐTQT.
    Thầy Toàn – Phó Hiệu trưởng chủ trì.
    Tại Phòng 303 – K7/25 Quang Trung.
    
       
 Thứ bảy
 01-08-2015
    8h00: Lễ Khai giảng cao học khoá 12.
    Thành phần: Ban Giám hiệu, Lãnh đạo các đơn vị: P. Đào tạo, K. QTKD, K. Kế toán, K. Xây dựng, K. CNTT và toàn thể học viên cao học khoá 12.
    Thầy Hiệu trưởng chủ trì.
    Tại Phòng 702 –K7/25 Quang Trung.
    
       
 Chủ nhật
 02-08-2015
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng