Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 21

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 22-12-2014
   07h30: Khai mạc Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2014
    Thành phần: BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM, TTCM, Viện NC&PT CNC, toàn thể GV – TG không có giờ dạy và Sinh viên (theo tiệu tập)
    Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------
    08h30: Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2014 tại các Tiểu ban
    ----------------------------------------------------
    08h00: Họp chuẩn bị AEC 2015 - P2A
    Thành phần: T. Phước, T. Phương (QHQT), T. Nhật Chương (K. Cao đẳng nghề), T. Trung, C. Dung (TT. TS&TT), T. Cường (Khoa Du Lịch),
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
       13h30: Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2014
    Thành phần: BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM, TTCM, Viện NC&PT CNC, toàn thể GV – TG không có giờ dạy và Sinh viên (theo tiệu tập)
    Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 23-12-2014
   08h00: Đối thoại với Sinh viên K. Kiến trúc Khóa K16
    K. Kiến trúc chủ tŕ, tại P. 510 – K7/25 Quang trung
    
       13h30: Đối thoại với Sinh viên K. ĐTQT Khóa K20
    Thành phần: Mời BGH, Pḥng ĐT, CTHSSV, Đoàn Thanh Niên; toàn thể GV và sinh viên khóa K20 khoa ĐTQT
    Tại Hội trường 713 – K7/25 Quang trung
    -----------------------------------------------------------------
    15h00: Đối thoại với Sinh viên K. Môi trường Khóa K16
    K. Môi trường chủ tŕ, tại P. 301 – K7/25 Quang trung
    
 Thứ tư
 24-12-2014
   08h00: Đối thoại với Sinh viên K. KHXH&NV Khóa K20
    Thành phần: Thầy Phó Hiệu trưởng phụ trách Khối, Đại diện Pḥng ĐT, CTHSSV, TT. CSE; toàn thể GV và sinh viên khóa K20 khoa KHXH&NV
    Tại Hội trường 713 – K7/25 Quang trung
    
       13h30: Đối thoại với Sinh viên K. ĐTQT năm cuối Đại học và Cao đẳng
    Thành phần: Mời BGH, P.ĐT, P.CTHSSV, Lănh đạo Khoa - Bộ môn, GV và sinh viên năm cuối các ngành CMU, PSU
    Tại P. 208 – 209 Phan Thanh
    -----------------------------------------------------------------
    14h00: Đối thoại với Sinh viên K. Môi trường Khóa K19
    Thành phần: Cố vấn học tập
    K. Môi trường chủ tŕ, tại P. 510 – K7/25 Quang trung
    
 Thứ năm
 25-12-2014
           13h30: Hội đồng Nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học GV K. CNTT
    Thành phần: Theo Quyết định số 3833/QĐ-ĐHDT ngày 15/12/2014
    T. Hiếu (Viện NC&PT CNC) chủ tŕ, tại P. 301 – K7/25 Quang trung
    
 Thứ sáu
 26-12-2014
           14h00: Họp Khoa Cao đẳng nghề
    Thành phần: toàn Khoa CĐ nghề
    C. Hằng (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 27-12-2014
   08h00: Seminar: Báo cáo 1: Về khả năng sử dụng phổ XAS tại nguồn synchrotron ở Nakhon (Thái Lan) cho nghiên cứu cấu trúc và hóa học các vật liệu chức năng
    Báo cáo 2: Giới thiệu một số điểm mới của Chương tŕnh tài trợ NCCB Nafosted
    Người báo cáo: GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc
    
    Thành phần: Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao; giảng viên Khoa KHTN, và những ai quan tâm đến tham dự
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    ----------------------------------------------------
    08h00: Đối thoại với Sinh viên K. Ngoại ngữ Khóa K20
    Thành phần: Đại diện BGH: Phó Hiệu trưởng phụ trách khoa Ngoại ngữ, Lănh đạo P. ĐT, P.KHTC, P. Thanh tra, P. CT HSSV, Văn pḥng, TT. CSE, BTV Đoàn trường, Lănh đạo, Giảng viên Khoa, Sinh viên lớp K20
    Tại Hội trường 713 – K7/25 Quang trung
    
       
 Chủ nhật
 28-12-2014
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng