Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 35

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 30-03-2015
           
 Thứ ba
 31-03-2015
   08h00: Họp chuẩn bị báo cáo đánh giá năm học 2014-2015
    Thành phần: T. Phú (BGH), T. Sơn, C. Vy (VP), T. Tân, T. Trung (TT. ĐBCL&KT), T. Hiền (P. KH&CN), T. Quí (P. KHTC), T. Duy (P. CSVC&KT),T. Thôi (P. CTHSSV), T. Hùng (P. Thanh tra), T. Trọng (TT. GDTC&QP), C. Nga (P. QHQT)
     - Yêu cầu: mang theo laptop
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       13h30: Chuẩn bị cho Khai mạc Learning Express 2015
    Thành phần: T. Phương (P. QHQT), và 10 Sinh viên
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------
    14h00: Họp Lănh đạo K. Kế toán
    Thành phần: Trưởng – Phó Khoa, TTBM, TPBM (K. Kế toán)
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
    
 Thứ tư
 01-04-2015
   08h00: Thi tuyển dụng TG K. Môi trường và K. ĐTQT
    Thành phần: Trưởng – Phó Khoa Môi trường, Trưởng Khoa – TTBM (K. ĐTQT)
    Thầy Phú (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp Lănh đạo K. QTKD
    Thành phần: Trưởng Khoa, TTBM, TPBM (K. QTKD)
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại VP K. QTKD – 182 Nguyễn Văn Linh
    -------------------------------------------------------
    14h00: Họp ABET
    Thành phần: T. Tân, C. B́nh (TT. ĐBCL&KT), Trưởng – Phó, TTBM và GV K. ĐTQT, K. CNTT
    Thầy Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 02-04-2015
   08h00: Họp rà soát Qui định Thi Kết thúc học phần
    Thành phần: Trưởng các đơn vị đào tạo, T. Hùng (P. Thanh tra), T. Hiền (TT. Thực hành), T. Tân, T. Bảo (TT. ĐBCL&KT), T. Sơn (P. ĐT), T. Thôi (P. CTHSSV)
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp thống nhất lần cuối về Thỏa ước Lao động
    Thành phần: T. Sơn (Chủ tịch Công đoàn), T. Đức (P. Chủ tịch), C. Xinh, C. Phương (P. Tổ chức)
    Thầy Phú (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
     -------------------------------------------------------
    14h00: Họp Hội đồng xét và công nhận tốt nghiệp hệ Từ xa
    Thành phần: Theo Quyết định số 827/QĐ-ĐHDT ngày 6/3/2015
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ sáu
 03-04-2015
   08h00: Báo cáo về phần mềm AMS dùng cho hệ đào tạo Từ xa
    Thành phần: T. Huy, T. Tùng (TT. CSE), TT. ĐTTT&Bằng 2
    Thầy Bảo (BGH) chủ tŕ, tại pḥng 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Nghiệm thu Đề tài NCKH Sinh viên Khoa Điện – Điện tử
    Thành phần: Theo Quyết định số 972/QĐ-ĐHDT ngày 26/3/2015
    Tại P. 710B - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 04-04-2015
   08h00: Họp ABET
    Thành phần: T. Tân, C. B́nh (TT. ĐBCL&KT), Trưởng – Phó, TTBM và GV K. Điện – Điện tử, K. Xây dựng, K. Môi trường
    Thầy Bảo (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung -------------------------------------------------------
    08h00: ''Ngày hội tuyển dụng cùng Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng''
    Thành phần: TT. QHDN&HTVLSV, Lănh đạo phía Doanh nghiệp, Trưởng khoa và giảng viên các khoa Du lịch, K. ĐTQT, K. Cao đẳng nghề, K. KHXH&NV
    Tại P. 510 - K7/25 Quang Trung
    
       Làm bù (Nghỉ Lễ 30/4 và 1/5)
 Chủ nhật
 05-04-2015
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng