Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 17

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 24-11-2014
   08h00: Họp Hội đồng Quản trị
    Thành phần: các thành viên Hội đồng Quản trị
    T. Chủ tịch HĐQT chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
       17h30: Họp CLB Nghiên cứu Trẻ
    Nội dung: Hiệp thương Ban chủ nhiệm: Triển khai Kế hoạch hoạt động tháng 12
    T. Tiền (P. KH&CN) chủ tŕ, tại P. 310 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ ba
 25-11-2014
   08h00: Seminar: Báo cáo 1 “ Triển khai các nghiên cứu khoa học ở Đại học Duy Tân: làm ǵ và làm như thế nào” do PGS.TS. Lê Văn Hồng - Viện NC&PT CNC báo cáo.
    Báo cáo 2 “ Các nghiên cứu về quá tŕnh UP-CONVERSION trong vật liệu đất hiếm và một số thông tin về Hội nghị Huỳnh quang quốc tế ICL 2014 – Ba Lan” do PGS.TS. Trần Kim Anh - Viện NC&PT CNC báo cáo.
    Thành phần: Cán bộ Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao; cán bộ, giảng viên Lư, Hóa, Sinh Khoa KHTN, Khoa Y, Khoa Dược và những ai quan tâm đến tham dự
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ tư
 26-11-2014
   08h00: Họp rà soát công tác tổ chức Hội thảo nợ công
    Thành phần: T. Toàn, T. Phú (BGH), T. Dương, C. My (VP), T. Lê (TT. NCKT&XH), T. Duy (P. CSVC&KT), T. Trung (TT. TS&TT), Trưởng các Khoa: K. ĐTQT, K. QTKD, K. Du lịch, K. Kế toán
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Họp tổ Thư kư nhập và xử lư số liệu lấy ư kiến Sinh viên năm học 2014-2015
    Thành phần: Theo Quyết định số 3459/QĐ-ĐHDT ngày 20/11/2014
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ năm
 27-11-2014
   08h00: Họp rà soát công tác tổ chức Hội nghị Khoa học Trường
    Thành phần: T. Quang (BGH), T. Hiền, C. Lănh (P. KH&CN)
    T. Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - K7/25 Quang Trung
    
       
 Thứ sáu
 28-11-2014
           14h00: Giới thiệu cơ hội việc làm tại DN Nhật
    Thành phần: Lănh đại các Khoa sau: K. ĐTVT, K. Xây dựng, K. CNTT và SV các Khoa có quan tâm
    T. Trung (K. Môi trường) chủ tŕ, tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------------------
    14h30: Nghiệm thu ĐCTC Khoa Ngoại ngữ
    Thành phần: Theo Quyết định số 3479/QĐ-ĐHDT ngày 24/11/2014
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại P. 807 - K7/25 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------------------
    15h30: Nghiệm thu ĐCTC Khoa ĐTQT
    Thành phần: Theo Quyết định số 2416/QĐ-ĐHDT ngày 9/10/2013
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại P. 807 - K7/25 Quang Trung
    
 Thứ bảy
 29-11-2014
   07h00: Hội thảo quốc gia nợ công
    Thành phần: BGH, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM – TTCM không có giờ dạy, GV các Khoa sau: K. Kế toán, K. QTKD, K. Du lịch, K. SĐH và Khối kinh tế của K. ĐTQT, TG trong toàn Trường và Học viên cao học
    Tại Hội trường 713 - K7/25 Quang Trung
    
       14h00: Lễ khai giảng Cao học Khóa 11 và Nghiên cứu sinh Khóa 2
    Thành phần: Mời BGH, Lănh đạo các Khoa sau: K. Xây dựng, K. QTKD, K. Kế toán, K. CNTT, P. ĐT, học viên Cao học Khóa 11 và NCS Khóa 2 và toàn Khoa SĐH
    Tại P. 702 - K7/25 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 30-11-2014
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
     BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản:
Văn phòng Trường Đại học Duy Tân
Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam
Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn
Website:http://www.dtu.edu.vn


Phát triển bởi:
Trung tâm Công Nghệ Thông Tin (CIT) Trường Đại học Duy Tân
Tầng 7 - 182 Nguyễn Văn Linh - Tp Đà Nẵng