Không có thông báo nào mới trong vòng 30 ngày trở lại đây!
Thông báo trong    

Lịch tuần thứ 9/09/2016/LCTT-VP

  Thứ ngày   Buổi sáng   Buổi chiều
 Thứ hai
 26-09-2016
   07h00: Lễ Khai giảng Khóa 22 năm học 2016-2017
    Thành phần: theo triệu tập
    Tại Nhà hát Trưng Vương
    
       14h00: Làm việc với Trường Đại học Trưng Vương
    Thành phần: Ban giám hiệu
    Thầy Hiệu trưởng chủ tŕ, tại P. 702 – 03 Quang Trung
    ----------------------------------------------------------------------
    14h00: Họp công tác chuẩn bị nghiệm thu Đề tài Dịch vụ giải trí
    Thành phần: Mời T. Cường (Sở Du lịch), C. Linh (P. KHTC), Lănh đạo Khoa Du lịch và các Thầy Cô tham gia Đề tài
    Thầy Toàn (BGH) chủ tŕ, tại VP K. Du lịch – 254 Nguyễn Văn Linh
    ----------------------------------------------------------------------
    14h00: Họp rà soát Tiêu chuẩn 1
    Thành phần: Tổ soạn thảo, Ban thư kư, Trưởng nhóm và các thành viên của Nhóm Tiêu chuẩn 1
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 1201 – 254 Nguyễn Văn Linh
    ---------------------------------------------------------------------
    14h00: Seminar: Giới thiệu Công ty Sinh hóa Phù Sa và Công nghệ tổng hợp oligo
    Thành phần: toàn thể CB TT. Sinh học Phân tử, TT. Hóa học tiên tiến và CB – GV quan tâm đến dự
    Người báo cáo: Ông Ngô Quốc Nam – Giám đốc Công ty
    TS. Nguyễn Minh Hùng(Viện NC&PT CNC) chủ tŕ, tại P. 706 – 03 Quang Trung
    
 Thứ ba
 27-09-2016
   08h00: Họp rà soát Tiêu chuẩn 2
    Thành phần: Tổ soạn thảo, Ban thư kư, Trưởng nhóm và các thành viên của Nhóm Tiêu chuẩn 2
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 1201 – 254 Nguyễn Văn Linh
    
       14h00: Họp rà soát Tiêu chuẩn 5
    Thành phần: Tổ soạn thảo, Ban thư kư, Trưởng nhóm và các thành viên của Nhóm Tiêu chuẩn 5
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 1201 – 254 Nguyễn Văn Linh
    
 Thứ tư
 28-09-2016
   08h00: Họp rà soát Tiêu chuẩn 3 và Tiêu chuẩn 4
    Thành phần: Tổ soạn thảo, Ban thư kư, Trưởng nhóm, các thành viên của Nhóm Tiêu chuẩn 3 và Tiêu chuẩn 4 và Trưởng các Khoa, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc TT. ĐTTX&Bằng 2
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 702 – 03 Quang Trung
    ---------------------------------------------------------------------------
    08h00: Nghiệm thu Giáo tŕnh Xuất bản toàn quốc của Khoa Kế toán
    Thành phần: theo Quyết định số 2767/QĐ-ĐHDT ngày 23/9/2016
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại P. 612 - 03 Quang Trung
    ---------------------------------------------------------------------------
    09h30: Nghiệm thu Đề cương tín chỉ của Khoa Điện – Điện tử
    Thành phần: theo Quyết định số 1617/QĐ-ĐHDT ngày 29/6/2016 (Môn Hệ thống Nhúng Thời gian thực)
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại P. 612 - 03 Quang Trung
    
       
 Thứ năm
 29-09-2016
   08h00: Họp rà soát Tiêu chuẩn 6, 7, 8, 9 và 10
    Thành phần: Tổ soạn thảo, Ban thư kư, Trưởng nhóm và các thành viên của Nhóm Tiêu chuẩn 6, 7, 8, 9 và 10, TT. QHDN&XTVL
    Thầy Hải (BGH) chủ tŕ, tại P. 1201 – 254 Nguyễn Văn Linh
    ---------------------------------------------------------------------------
    09h00: Nghiệm thu Đề cương tín chỉ cho GV K. ĐTQT
    Thành phần: theo Quyết định số 2800/QĐ-ĐHDT ngày 28/9/2016
    T. Toàn (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - 03 Quang Trung
    
       
 Thứ sáu
 30-09-2016
           14h00: Làm việc với TS. Tùng - ESOHAI
    Thành phần: T. Phước (Liên hiệp các Hội KHKT Đà Nẵng), T. Ngọc (K. Điều dưỡng)
    T. Minh (BGH) chủ tŕ, tại P. 706 - 03 Quang Trung
    -----------------------------------------------------------
    14h00: Triển khai Cuộc thi Targeted Innovation Challenge
    Thành phần: Đại diện Ban tổ chức Cuộc thi, Trung tâm Khởi nghiệp, Thành viên CLB Khởi nghiệp, CLB Sáng tạo Trẻ và các Nhóm đăng kư tham gia
    T. Tiền( TT. Khởi nghiệp) chủ tŕ, tại P. 702 - 03 Quang Trung
    
    
 Thứ bảy
 01-10-2016
    08h00: T. Phú (BGH) tham dự Khai trương không gian làm việc chung DNES
    Tại 31 Trần Phú - TP Đà Nẵng
    
        13h30: Họp Ban chấp hành Đảng bộ
    Thành phần: Ban chấp hành, Bí thư các Chi bộ
    Đ/c Bí thư Đảng bộ chủ tŕ, tại P. 702 - 03 Quang Trung
    -------------------------------------------------------------
    14h45: Triệu tập quán triệt các Nghị quyết của Đảng
    Thành phần: Tất cả Đảng viên trong Đảng bộ, Đối tượng Đảng, Trưởng – Phó các đơn vị, TTBM, TTCM, CB – GV có tŕnh độ Thạc sĩ trở lên chưa Đảng viên không có giờ dạy và coi thi
    Tại Hội trường 613 – 03 Quang Trung
    
 Chủ nhật
 02-10-2016
           
  Ghi chú :     Trong quá trình thực hiện Lịch công tác, nếu có thay đổi, bổ sung Ban Giám hiệu sẽ thông báo thông qua Chương trình Quản lý công văn.
    BAN GIÁM HIỆU
    
Kế hoạch công tác tuần thứ

 Kích vào đây để xem

Đơn vị chủ quản: Văn phòng Trường Đại học Duy Tân - Địa chỉ: K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng, Việt Nam - Điện thoại: 0511.3827111 - Email:dtu@dtu.edu.vn - Website:http://duytan.edu.vn